Børnekulturcenter Trekanten

Formål

Børnekulturcenter Trekanten er en selvejende institution (stiftet 7/2 1997), der har til formål at igangsætte og formidle debat og aktiviteter omkring børnekultur.

 

 

Centeret vil:

belyse barndommens historie for at se nutidens børn og deres vilkår i sammenhæng med traditionelle opfattelser af børn og opdragelse.

arbejde med børnekultur og børns forhold til kultur.

arbejde med udveksling af viden om børns udvikling - i relation til forældre, lærere, pædagoger og andre, som arbejder med børn og interesserer sig for børns forhold.

Centeret skal således være en slags skoletjeneste på børnekulturområdet med et netværk af personer og institutioner, der kan virke koordinerende for aktiviteter og for udvikling af viden omkring børn og børnekultur.

tilbage til forsiden