Børnekulturcenter Trekanten

Baggrund

Med støtte fra Ringkøbing Amt, Holstebro Kommune og Indenrigsministeriet har børnekulturcenteret erhvervet ejendommen Råsted Kirkevej 22 i Råsted, Holstebro Kommune. Denne har tidligere tilhørt N. C. Christensen, som ønskede en fremtidig anvendelse af ejendommen til gavn for børn og unge.

En hovedhensigt med børnekulturcenteret er at fokusere på:

Børns kultur- og fritidsliv i landdistrikter.

Baggrunden herfor er, at ét at nøglespørgsmålene i unge familiers bosætningsbeslutning angår børns udviklingsmuligheder, og på grund af store afstande til skole, kultur- og fritidstilbud, fravælger børnefamilier ofte landdistrikter.

tilbage til forsiden